fredag 8. januar 2010

Honnør til Jens Stoltenberg

- Finanskrisa er ikke over, sier Jens Stoltenberg til E24.

Det tror jeg han sier av to årsaker. For det første fordi han er reellt redd for at den høye arbeidsløsheten i USA og Europa kan smitte over på Norge. I USA er ledigheten oppe i rundt 10 prosent. Også i Europa begynner ledigheten å komme faretruende høyt opp, og er i nærheten av amerikanske nivåer.

Men uttalelsen hans er også et bakteppe for kommende innstramminger overfor den norske finanssektoren i tiden framover.

Følgende står nemlig å lese i Finansavisen i dag, etter NHOs årskonferanse i går:

Stoltenberg viser til at ett av svarene etter finanskrisen har vært å gjeninnføre reguleringer. - Vi har fått reguleringer av finansmarkedene på tvers av grenser og på tvers av ulike finansielle produkter. I tillegg har det i flere land kommet reguleringer av opsjoner og lederlønninger. Det har kommet mye regulering, og det vil komme betydelig mer.

"Betydelig mer regulering av finanssektoren".

Det er en strålende nyhet.

Jeg har tidligere skrevet at størrelsen på krisepakkene våre var en målestokk på hvor sårbare vi var for krisa. Vi har brukt mye penger på å reparere. Det har kostet. Og det har virket.

Selv om krisa ikke var skapt i Norge, ble vi rammet av den. Og ikke minst: Selv om vi har kommet mye bedre ut av det enn andre land, finnes det mange eksempler på at Norge har en forholdsvis liberalisert finanssektor:

Norge er ikke bare et land hvor finanskonsernet DnB sin sjef har betydelig innflytelse på regjeringens politikk, det er også et sted hvor spekulanter tjener store penger, hvor boligmarkedet er deregulert, hvor det er lov å selge derivater som er forbudt å markedsføre, og hvor det er lov å låne mye mer penger for å spille på børsen enn det Bjarte Baasland spilte bort på gambling.

Derfor er det en viktig pedagogisk oppgave for regjeringen å stramme inn overfor finanssektoren. Obama har gjort det. England gjør det. Frankrike gjør det.

I Norge utreder vi.

Regjeringen satt for en stund siden ned et finanskriseutvalg, som skal levere en rapport innen desember 2010. Finanskrise utvalget skal "...få belyst finansmarkedets virkemåte, årsakene til dagens finanskrise, og hva vi kan gjøre for å sikre et forsvarlig regelverk for finansmarkedene i fremtiden".

Jeg har tidligere skrevet at jeg ikke forventer mye av dette utvalget, fordi jeg mente krisa vil være glemt innen utvalget var ferdig.

Nå er jeg mye mer optimist.

Honnør til Stoltenberg som varsler mer regulering av finansmarkedene.

(Og ja: Jeg tror at utredning er bra. Det kan nemlig bety mer tyngde og mer langvarighet over de tiltakene som måtte komme).

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar