onsdag 6. januar 2010

Hvorfor i regjering?

På politisk kvarter i dag sa Siv Jensen at hun etter å ha hørt statsministerens nyttårstale ikke forsto hva slags prosjekt regjeringen har - og at regjeringen tydeligvis ikke skjønner det helt selv heller, siden de nå skal rundt i landet og lytte til folk for å få beskjed om hva de skal gjøre.

Jeg må innrømme det var herlig frekt, og jeg lo høyt og lenge.

Og så tenkte jeg på hvorfor vi er i regjering.

Og så smilte jeg enda mer.

Det er det tre grunner til.

For det første alt vi gjør.

Det dreier seg om at vi har fått full barnehagedekning og stoppet privatiseringen av skolen. Vi har innført gratis skolebøker, økt det offentlige eierskapet, stoppet bruk av opsjoner i statsbedriftene og snudd privatiseringa av jernbaneverket.

Vi har kjempet fram allmenngjøring, innsynsrett og solidaransvar i arbeidslivet og reversert Bondeviks kutt i arbeidsmiljøloven og fått til en milliardsatsing på jernbane.

Vi har fått én prosent av BNI til bistand og slettet gjenværende gjeld fra skipseksportkampanjen, innført felles ekteskapslov og fjernet kristen formålsparagraf i skolen og barnehagene. Vi har vernet Trillemarka og Vefsna, fått økt forskning (ikke minst på fornybar energi), bygget mange flere studentboliger og fått på plass et internasjonalt forbud mot klasevåpen.

For det andre alt vi skal gjøre:

Vi har den første regjeringserklæringen i Norge som løfter likelønnsspørsmålet opp på et så konkret nivå. Vi skal sikre en maksimumsgrense for tallet på elever per lærer på hver skole, innføre en gratis time SFO hver dag for å legge til rette for leksehjelp, aktivitet og samarbeid med kulturskolen.

Det skal innføres et praktisk valgfag i ungdomsskolen. Mer av lærernes tid skal frigjøres til undervisning. Det skal gis tilbud om gratis leksehjelp i SFO. Kommunesektorens frie inntekter skal styrkes betydelig. Vi skal styrke innsatsen mot ufrivillig deltid og for retten til heltid. Vi skal lage en plan for å redusere antall midlertidige tilsettinger i akademia. Og mye annet.

Og ikke minst: For alt vi ikke skal gjøre, som Frp har tenkt å gjøre:
 • FrP vil gi de største skattegavene til de som har mest fra før. En person som tjener 150.000 kr. vil få 800 kr. i skattelette i året. En inntekt på 400.000 kr vil gi 2.480 kr i skattelette. De aller rikeste vil på sin side få en gjennomsnittlig skattelette på nærmere 25 mill kr, og mange av dem slutter sannsynligvis å betale skatt. Stein Erik Hagen vil få rundt 13,8 mill kr. hvert år i fire år.
 • Velferd: De store skattekuttene til de som har mest fra før vil gå på bekostning av offentlig velferd for alle. 15 mrd kr i skatteletter kunne finansiert rundt 30.000 årsverk i offentlig sektor; lærere, sykepleiere, omsorgsarbeidere og barnehagepersonell.
 • Ingen likelønn. FrP mener ”det er ikke en offentlig oppgave å utjevne lønnsforskjeller som naturlig oppstår i arbeidsmarkedet”.
 • FrP vil svekke retten til fast jobb for folk flest, ved å styrke arbeidsgivers rett til å gi midlertidige stillinger. FrP mener at streikeretten skal svekkes, at arbeidsledige som ikke flytter på seg kan miste retten til ledighetstrygd, og at friske arbeidstakere skal få mer enn de som er syke.
 • Dårligere fordeling: FrP har ikke programfestet å følge opp viktige forslag for å redusere forskjeller, som gratis kjernetid i barnehage, fjerne kontantstøtta, en ekstra, statlig likelønnspott eller å øke de sosiale trygdene. FrP har ikke programfestet å øke trygdene. FrP vil snarere at ”det skal stilles strenge krav for utbetaling av offentlige midler”.
 • Frp ønsker at en stor del av norsk, offentlig eid vannkraft kan børsnoteres og selges ut. De vil åpne for en rekke privatskoler med offentlig støtte som tas fra den offentlige fellesskolen og dermed svekker denne. De vil styrke de private sykehus, på bekostning av
  offentlige. De vil børsnotere Posten, konkurranseutsette NSB og selge ut eiendommene. FrP ønsker å avvikle skolefritidsordningen (SFO) som offentlig tilbud.
 • Frp vil tillate oljeboring i områdene utenfor Lofoten-Vesterålen, bygge atomkraftverk i Norge og er enige om utbygging av vannkraftverk i vernede vassdrag. De vil heller ha milliarder av kroner til økt biltrafikk og fire felts motorveier over blant annet Haukelifjell
  og Dovrefjell fremfor å satse på lyntog.

Det er grunner nok.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar