fredag 29. januar 2010

Luremus

Sorry, det skal handle mest om jernbane. Men begrepet "luremus" kom over meg da jeg fikk se statistikk over jernbaneinvesteringene de siste tiårene.

Det var daværende samferdselsminister Torild Skogsholm fra Venstre som fikk det uheldige kallenavnet under en demonstrasjon utenfor Stortinget, av fagorganiserte i Norsk Jernbaneforbund, i forbindelse med at de jernbaneansatte protesterte mot Bondevik-regjeringens forslag om å konkurranseutsette Jernbaneverkets drift og vedlikehold.

Det er ikke pent å kalle noen for luremus.

Men hva har vært Venstre og Torild Skogsholms positive bidrag til jernbanen?

Ikke mye.

Figuren under viser en oversikt over penger til henholdsvis jernbaneinvesteringer (rød linje) og drift og vedlikehold (blå linje) samt investeringer i Gardermobanen (gul linje) siden 1982, i faste 2010-priser.


Figuren viser tre interessante ting.

For det første at den rødgrønne regjeringa har doblet jernbaneinvesteringen, fra snaut to milliarder i året, til nå nesten fire milliarder i året. Siden 2006 er midlene til vedlikehold og drift økt med 25 prosent.

For det andre viser figuren at det er riktig det som mange sier, nemlig at dagens situasjon i jernbanen skyldes mange regjeringers forhold til jernbanen. Fram til 1994 lå investeringene på rundt 1 milliard i året (i dagens kroneverdi), under vekslende regjeringer av Høyre og Arbeiderpartiet.

Fra 1994 til 2005 krøp investeringene oppover mot 2 milliarder i året, under - vel - vekslende regjeringer av Høyre og Arbeiderpartiet.

Det er først med den rødgrønne regjeringa at togsektoren har fått ordentlig med penger (ja, jeg er ikke reint lite fornøyd over å være med i det partiet som for første gang har fått sving på bevilgningene til jernbanen).

Det tredje figuren viser, er hva som skjedde da Torhild Skogsholm fra Venstre var samferdselsminister. Skogsholm var samferdselsstatsråd fra høsten 2001. Dermed fikk hun også i praksis ansvaret for budsjettoppfølgingen av jernbanen.

Og hva skjedde?

Investeringsnivået i 2005 var økt med usle 200 millioner kroner. Budsjettet for drift og vedlikehold var gått ned - med 200 millioner kroner.

Null!

Det betyr at når Torild Skogsholm er på TV og snakker pent om det hun gjorde for toget som samferdselsminister, så er det lureri.

Figuren viser også en fjerde ting, nemlig de store investeringene i Gardermobanen. Det er store tall - og grafen illustrerer at man kan bygge tog her i landet, om det bare er viktig nok.

Gardermobanen er en tilbringerlinje til flyplassen. Da var det tydeligvis viktig nok.

Figuren viser nok også en femte ting. Dagens elendighet er et resultat av tidligere regjeringens ignorans. Derfor har dagens jernbanestatsråd Magnhild Meltveit Kleppa det omvendte problemet:

1) hun får kjeft for det som alle andre regjeringer lot være å gjøre, og som SV hele tiden har påpekt: Togene er underprioritert i mange år, hovedsaklig til fordel for vei.

2) Gleden av alle de investeringene som nå gjøres, vil ikke merkes før etter at det er gått noen år. I 2012-2013 skal dobbeltsporet vest for Oslo være klart, det samme skal Oslotunnellen og da skal også NSB nye tog skal være på plass.

Men det blir bedre.

Det er ikke lureri. Nå er pengene her.

Det er dèt som er forskjellen på Magnhild og Torild.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar